Πληροφορίες

Σύντομη Ιστορία

Το Πολυστυρόλιο ανακαλύφθηκε το 1839 από τον Eduard Simon, έναν φαρμακοποιό στο Βερολίνο. Από τη ρητίνη του δέντρου Liquidambar orientalis, έκανε απόσταξη μιας ελαιώδους ουσίας, ένα μονομερές που ονόμασε στυρόλιο. Αρκετές ημέρες αργότερα, ο Simon διαπίστωσε ότι η στυρόλη μετατράπηκε, πιθανόν από την οξείδωση, σε ένα είδος ζελέ που ονόμασε οξείδιο του στυρολίου. Το 1845 οι χημικοί Τζον Blyth και August Wilhelm von Hofmann, έδειξαν ότι η ίδια μετατροπή του στυρολίου πραγματοποιήθηκε λόγω απουσίας οξυγόνου. Το 1866 ο Marcelin Berthelot προσδιόρισε σωστά το σχηματισμό μεταστυρόλίου από στυρόλιο ως μια διαδικασία πολυμερισμού. Περίπου 80 χρόνια πέρασαν πριν  διαπιστωθεί ότι η θέρμανση του στυρολίου ξεκινά μια αλυσιδωτή αντίδραση που παράγει μακρομόρια. Αυτό οδήγησε τελικά στην ουσία πολυστυρένιο.

Τι είναι η Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS);

Η διογκωμένη πολυστερίνη είναι ένα ελαφρύ, άκαμπτο, πλαστικό και αφρώδες υλικό που παράγεται από συμπαγείς σταγόνες πολυστυρολίου. Είναι ένα οικονομικό, εύχρηστο και ευέλικτο υλικό, ανθεκτικό στην υγρασία, ανακυκλώσιμο και περιβαλλοντολογικά ασφαλές που χρησιμοποιείται σχεδόν ΠΑΝΤΟΥ.

Εφαρμογές του EPS

- Θερμομόνωση και ηχομόνωση σε παντός είδους κτίρια, σε τοίχους, οροφές, δάπεδα.
- Κατασκευή εξωτερικών μονώσεων σε παλαιά και νέα κτίρια.                            
- Κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών διακοσμητικών κτιρίων.                     
- Αναπαλαιώσεις κτιρίων υψηλού αισθητικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.   
- Τοποθετήσεις ενδοδαπέδιων συστημάτων θέρμανσης.
- Σεισμική θωράκιση των κτιρίων τόσο περιμετρικά στα θεμέλια όσο και σε γενική κοιτόστρωση (ανεστραμμένη πλάκα).                                                               
- Ελαφρύ επίχωμα (υπόβαση) και συμπλήρωση πρανών σε έργα οδοποιίας.                                                                                            
- Κατασκευή προβλητών μικρών σκαφών σε λιμενικά έργα.                             
- Κατασκευή ψυγείων και θερμοθαλάμων.                                                                
- Κατασκευή ελαφρών και ταυτόχρονα μονωτικών κονιαμάτων στη διάστρωση δαπέδων από πάσης φύσεως υλικά.Σημαντικές ιδιότητες του μονωτικού υλικού EPS

- Μικρό βάρος

Το  EPS αποτελείται απο 98% εγκλωβισμένο αέρα μέσα σε μια 2% κυψελωτή δομή και για το λόγο αυτό είναι πολύ ελαφρύ. Το μικρό βάρος του EPS καθιστά το υλικό εύκολο στη χρήση επί τόπου, αφού η ανύψωση μονωτικών υλικών με μεγάλο βάρος γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη απο άποψη υγείας και ασφαλείας. Οι πλάκες EPS μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, αφού δεν επηρεάζονται απο την υγρασία. Το εξαιρετικά χαμηλό βάρος του EPS είναι σημαντικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα στα κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης που απαιτείται πιο μεγάλο πάχος μόνωσης. Το δομικό φορτίο πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υποψη επειδή έχει σημαντικές επιπτώσεις επειδή έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όλη την κατασκευή. Για άλλες επίσης εφαρμογές όπως εξωτερική θερμομόνωση, το μικρό βάρος του EPS μπορεί να αποτρέψει προβλήματα που σχετίζονται με την ανεπαρκή ανθεκτικότητα των μηχανικών συναρμολογήσεων.
Το EPS είναι ένα άριστο αδρανές για υλικά πλήρωσης και για σκυρόδεμα, επειδή μειώνει το φορτίο σε εργασίες που απαιτείται εξοικονόμηση χρόνου. Για τη δουλειά των πολιτικών μηχανικών ο χρόνος σταθεροποίησης  και το κόστος συντήρησης  απο τη συνεχή καθίζηση του εδάφους είναι κρίσιμός παράγοντας. Σε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις, ο συνδυασμός του μικρού βάρους με τη σημαντική και ανθεκτική δύναμη συμπίεσης, χρησιμοποείται EPS για εφαρμογές σε κατασκευές με μεγάλο μηχανικό φορτίου.

- Οικονομία

Το EPS είναι ένα δομικό υλικό που έχει εδραιωθεί στη βιομηχανία και προσφέρει σίγουρες και οικονομικές λύσεις που διευκολύνουν τους ειδικούς ώστε να διατηρούν το κοστος μιας κατασκευής εντος του αρχικού προϋπολογισμού. Στο θέμα τιμής ανά μονάδα απόδοσης θερμομόνωσης το EPS, είναι το πιο οικονομικό υλικό της αγοράς.